Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας, έχοντας ως στόχο την Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Υγείας και τη βελτίωση και διασφάλιση της Ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ξεκινά την ευαισθητοποίηση των ασθενών με την δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων. Η ενεργή συμμετοχή του ασθενή στην υγειονομική φροντίδα είναι σημαντικό στοιχείο για την ασφάλειά του και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του.

Δείτε εδώ το 1ο ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο αφορά τη Χειρουργική Ασφάλεια: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν και μετά το χειρουργείο.