Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, πραγματοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα διήμερο σεμινάριο για τη λειτουργία των Γραφείων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας & τη Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία.

Στο σεμινάριο θα αναλυθεί ο ρόλος των υπευθύνων ποιότητας και, γενικά, οι αρχές λειτουργίας του γραφείου διασφάλισης ποιότητας σε σχέση με την επίβλεψη και το διαρκή έλεγχο των υπηρεσιών υγείας. Θα παρουσιαστούν τα κατάλληλα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο υπεύθυνος ποιότητας για να διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανταπόκριση στις αρμοδιότητες και υπευθυνότητές του, κατ’ αναλογία με τα όσα εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και διεθνώς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, της ασφάλειας των ασθενών και της διασφάλισης της ποιότητας στην εμπειρία του εξυπηρετούμενου ασθενή.

Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο του προγράμματος καλύπτει τις απαιτήσεις εφαρμογής των ευρέως χρησιμοποιούμενων βασικών διεθνών προτύπων που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες υγείας (τόσο των αρχών του ISO 9001:2015 όσο και του EN 15224:2016).

(Επεξήγηση: Το 2012 τέθηκε σε ισχύ το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15224 για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο επικεντρώνεται στις αρχές διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με την ασφάλεια των ασθενών ενώ παράλληλα στοχεύει στην υλοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών και λειτουργικών συνθηκών στις μονάδες υγείας. Το πρότυπο εφαρμόζεται σε νοσοκομεία και κλινικές, διαγνωστικά κέντρα αλλά και σε ειδικές μονάδες (υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – κλινικές IVF, οδοντιατρικές εγκαταστάσεις/κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας κλπ.), θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους την ασφάλεια των ασθενών, τον εσωτερικό διαρκή έλεγχο καθώς και την ενίσχυση ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης).

Το κόστος συμμετοχής είναι 280,00€ ανά συμμετέχοντα. Σε όλα τα μέλη του Ινστιτούτου παρέχεται ειδική έκπτωση 20%! Για να δείτε την εκπτωτική πολιτική του Ινστιτούτου, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα, παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση που θα βρείτε εδώ, στο info@eiqsh.eu .

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 30-31/10/2020
Διάρκεια: 10 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες)
Ωράριο: 30/10/2020: Από τις 15.30 έως 20.00 & 31/10/2020: Από τις 09.30 έως 13.30
Εισηγητές: Δρ. Ραφτόπουλος Βασίλειος / κα Κατσάπη Αγγελική
Πρόγραμμα: Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, πατήστε εδώ
Τρόπος Διεξαγωγής: Λόγω της πανδημίας του Covid-19 αλλά και άλλων απρόοπτων συμβάντων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα:
* είτε δια ζώσης σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας (ΤΒΑ)
* είτε εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση) μέσω ειδικής πλατφόρμας

 Στόχοι Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Έννοιες Ποιότητα – Επιθεώρηση – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογή τους στις υπηρεσίες υγείας
 • Η έννοια της ασφάλειας των ασθενών, η διαχείριση κινδύνων και η σύνδεσή τους με τη διασφάλιση ποιότητας στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
 • Οργάνωση, στόχοι και λειτουργία των Γραφείων Ποιότητας και των γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών
 • Εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Μεθοδολογίες διενέργειας επιθεωρήσεων (τύποι επιθεώρησης – κατηγορίες – δειγματοληψία)
 • Οδηγίες διενέργειας επιθεώρησης για τον έλεγχο συμμόρφωσης με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας – Σχεδιασμός πλάνου επιθεωρήσεων – αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού
 • Αναγνώριση, ταυτοποίηση, καταγραφή μη συμμορφώσεων – έλεγχος αιτίων (root-cause analysis) των μη συμμορφώσεων.
 • Κατάρτιση πλάνου διορθωτικών ενεργειών
 • Αξιολόγηση και Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας – Εφαρμογή διαδικασιών μέτρησης και παρακολούθησης ποσοτικών, ποιοτικών δεικτών και κλινικής αποτελεσματικότητας με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του οργανισμού.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες του Τομέα Υγείας
 • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί και Εξωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας