Διάρκεια: 8 ημέρες- 25 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Πιστοποίηση: Προαιρετική

Επίπεδο: Γενικό

 

Η έρευνα αποτελεί έναν τομέα εξαιρετικά σημαντικό για την επιστήμη και την τεχνολογία. Στην καθημερινή κλινική πρακτική, ο επαγγελματίας υγείας οφείλει να στηρίζεται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Επιπλέον, το θέμα των κλινικών μελετών στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια, διότι είναι απαιτούμενες ακόμη και για την κυκλοφορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Συνεπώς, η διασφάλιση της ποιότητας και της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα στην κλινική έρευνα αποτελεί επίσης ένα βασικό παράγοντα.

Στόχοι Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις μεθόδους της τεκμηριωμένης έρευνας που είναι βασικές για την υποστήριξη θεμάτων που άπτονται του χώρου της υγείας και της συνακόλουθης εφαρμογής. Η ανάπτυξη ερευνητικής, επιστημονικής, κριτικής, αποτελεσματικής και αντικειμενικής σκέψης είναι ο πυρήνας αυτού του σεμιναρίου. Η χρήση παραμετρικών και μη παραμετρικών στατιστικών τεχνικών και στατιστικών πακέτων, όπως το SPSS, έχει ως στόχο να τους εξοπλίσει με τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευθούν σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας και της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα στην κλινική έρευνα.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

  • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
  • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
  • Ψυχολόγοι
  • Κοινωνικοί Λειτουργοί