Η Βασιλική Κ. Σιάπκα έχει μια εμπειρία 27 ετών στη νοσηλευτική διοίκηση και στην διαχείριση ποιότητας σε Νοσοκομεία. Σήμερα είναι Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Συντονίστρια Ποιότητας στο Mediterraneo Hospital.

Έχει συμβάλει στην προετοιμασία του νοσοκομείου για Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Ενέργειας, σύμφωνα με τα πρότυπα TEMOS, ISO 9001: 2015, ISO 22000,  ISO 50001  και EN 15224: 2016 (το πρώτο πιστοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα).

Στην καριέρα της κατείχε διάφορες θέσεις νοσηλευτικής ευθύνης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, όπως το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Θεραπευτήριο Υγεία.

Είναι κάτοχος διπλώματος διαχείρισης ποιότητας, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας, πτυχίου από τη Νοσηλευτική Σχολή του ΤΕΙ Αθηνών, μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας του Conservatoire National des Arts et Metiers.

Συμβάλει με τις διαθέσιμες δυνάμεις της στο έργο του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, θέλοντας να υπηρετήσει με αίσθημα χρέους και συνέπεια τις αρχές της ολικής ποιότητας, της ασφάλειας ασθενών και της διαχείρισης των κινδύνων σε όλες τις βαθμίδες της υγειονομικής περίθαλψης, στις ελληνικές δομές παροχής υπηρεσιών υγείας –και όχι μόνον-.  

Σύμφωνα με τον κώδικα αξιών της για όλους τους λειτουργούς των υπηρεσιών υγείας ισχύει η αποστολή του Δημοκρίτου ΤΑ ΠΛΕΙΣΤΑ ΕΝ ΒΙΩ ΕΥΞΥΝΕΤΟΣ ΟΞΥΔΕΡΚΕΙΗ ΚΑΤΙΘΥΝΕΙ, η αρχή του Ιπποκράτη ΑΣΚΕΕΙΝ ΠΕΡΙ ΤΑ ΝΟΥΣΗΜΑΤΑ ΔΥΟ, ΩΦΕΛΕΕΙΝ Ή ΜΗ ΒΛΑΠΤΕΙΝ και η επιταγή του Πινδάρου ΧΡΗ ΜΑΛΑΚΑΝ ΧΕΡΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑ ΤΡΩΜΑΝ ΕΛΚΕΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΙΝ.