Η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα Υγείας, διεθνώς, λόγω της πανδημίας COVID-19 μπορεί να είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που αυτά διασφαλίζουν την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας.

Ο περιορισμός της μετάδοσης του νέου κορωναϊού  και η ασφάλεια των ασθενών προϋποθέτουν, πρωτίστως, υγιείς, ασφαλείς, και σωστά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας  αναφορικά με τις νέες διαδικασίες και τα διεθνή πρωτόκολλα που υπαγορεύουν οι αρμόδιες αρχές και οι Διεθνείς Οργανισμοί.

Αυτό το Σεπτέμβριο, το Ινστιτούτο γιορτάζει την καθιερωμένη Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών, στις 17/09/2020, ανακοινώνοντας το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας στις βασικές γνώσεις για την πανδημία COVID-19 και τα διεθνή πρωτόκολλα πρόληψης μετάδοσης και διαχείρισης ενάντια στον ιό SARS-CoV-2.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανέπτυξε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ασύγχρονη πλατφόρμα εκπαίδευσης με τίτλο: Θεμελιώδεις αρχές πρόληψης & διαχείρισης της νόσου Covid-19: Βασικές γνώσεις για τον Επαγγελματία Υγείας (Πρόληψη & Έλεγχος, Μέτρα Διαχείρισης & Διαλογής Ασθενών & Διαχείριση Πανδημικής Κρίσης).

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση & ευαισθητοποίηση του προσωπικού υπηρεσιών υγείας στα θεμελιώδη μέτρα διαλογής & διαχείρισης ασθενών, στη διαχείριση της πανδημικής κρίσης και στα μέτρα πρόληψης ενάντια στον νέο κορωναϊό και τη νόσο COVID-19.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας που απασχολούνται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και σε λοιπό Προσωπικό (πχ. Υπευθύνους Ποιότητας, επόπτες υπηρεσιών καθαρισμού) του κλάδου της Υγείας.

Οι βασικές ενότητες του προγράμματος είναι:

  • Αερογενώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις & Αναπνευστικά Νοσήματα
  • Χαρακτηριστικά λοίμωξης και μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2
  • Διαχείριση κρούσματος COVID-19
  • Βιοασφάλεια- Οδηγίες για Λήψη δείγματος και Εργαστηριακό Έλεγχο
  • Βασικές Προφυλάξεις
  • Υγιεινή των Χεριών
  • Καθαρισμός & Απολύμανση

Το πρόγραμμα της ασύγχρονης εκπαίδευσης διατίθεται στην ΕΙΔΙΚΗ τιμή των 70 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ (από 120,00€), ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 40%  ως ειδική προσφορά του Ινστιτούτου στους Επαγγελματίες Υγείας εν μέσω της Πανδημίας (ειδικό κουπόνι WPSD2020).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το πρόγραμμα, η ομάδα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου παραμένει στη διάθεσή σας.