Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον παγκόσμιο οργανισμό διαπίστευσης Υγειονομικών Υπηρεσιών, Temos International, με στόχο την θέσπιση πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, σε αντικείμενα έρευνας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών Υγείας.

Η Temos International Healthcare Accreditation αποτελεί τον μοναδικό φορέα Διαπίστευσης Ιατρικών Υπηρεσιών στον Κόσμο το οποίο εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην Κλινική Ασφάλεια, στη Διαχείριση των Διεθνών Ασθενών (International Patients, Medical Tourism) και τις αρχές Βιωσιμότητας στις υπηρεσίες υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.