Η Μαριάνα Τσάνα είναι επαγγελματίας Δημόσιας Υγείας και έχει εργαστεί σε διάφορα προγράμματα Δημόσιας Υγείας. Η Κα. Τσάνα είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια Υγεία (University of Bedfordshire, UK).

Έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων, στην ανάπτυξη αναφορών και στην παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών. Παράλληλα, στα καθήκοντά της εμπίπτουν η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων, παρουσιάσεων και επιστημονικών εργασιών, καθώς και η παρουσία σε συνέδρια τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κα Τσάνα έχει εργαστεί ως project manager στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα «EU-JAMRAI», με επίκεντρο την καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντίστασης. Επίσης, έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε δραστηριότητες εμβολιασμού των μειονοτήτων καθώς και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων που απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας.

Συνολικά, η προστασία και η καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία και η ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων εμπίπτει στο γενικό πλαίσιο αξιών της κυρίας Τσάνα.