(ΠΗΓΗ www.healtheuropa.eu)

Το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε την πρώτη ολοκληρωμένη κατευθυντήρια οδηγία για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στον Τομέα της Υγείας. Μιλώντας στο συνέδριο HETT 2019 για την υγειονομική περίθαλψη και την τεχνολογία, η σύμβουλος του ΠΟΥ, Susannah Robinson, ανέλυσε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού για το μέλλον της ψηφιακής υγείας και τις εφαρμογές στις Υπηρεσίες.

In 2019, the World Health Organization (WHO) produced its first comprehensive guideline on digital health interventions. Speaking at the HETT 2019 conference on healthcare and technology, WHO consultant Susannah Robinson explained the WHO’s key guideline recommendations for the future of digital health.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.