Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών καθιερώθηκε το 2019 από την 72η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας μέσω της έγκρισης του ψηφίσματος WHA72.6 «Παγκόσμια δράση για την Ασφάλεια Ασθενών» και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Σεπτεμβρίου.

Βασικός στόχος της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας είναι η προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, των δράσεων για την πρόληψη και τη μείωση της βλάβης στον ασθενή κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας. Κάθε χρόνο, η Ημέρα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο κρίνεται ως ζωτική παράμετρος για την ασφάλεια των ασθενών και την επίτευξη της Καθολικής Κάλυψης των Αναγκών Υγείας (Universal Health Coverage), στο πλαίσιο της αειφορίας στον Τομέα Υγείας (Sustainable Development Goals) όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), κάθε μέρα καταγράφονται 5400 θνησιγενή νεογνά, 810 νεκρές γυναίκες και 6700 νεκρά νεογνά. Γι’ αυτόν το λόγο, το θέμα που επιλέχθηκε από τον Π.Ο.Υ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών 2021 είναι «Ασφαλής φροντίδα για τη μητέρα και το νεογέννητο», καθώς οι κίνδυνοι στους οποίους δυνητικά εκτίθενται οι γυναίκες και τα νεογέννητα είναι αυξημένοι, όταν δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή φροντίδα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο συμμετέχει στις δράσεις για την προώθηση των μηνυμάτων και των στόχων της Ημέρας όπως θεσπίστηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σας παρουσιάζει το πιο σύγχρονα δεδομένα σχετικά με την Ασφάλεια της μητέρας και του νεογέννητου.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό δελτίο εδώ.

Μπορείτε να δείτε, εκτυπώσετε και χρησιμοποιήσετε τις σχετικές αφίσες (στα ελληνικά) εδώ.