Αυτό το Σεπτέμβριο, το Ινστιτούτο γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών ανακοινώνοντας το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα για την εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας στις βασικές γνώσεις για την πανδημία COVID-19 και τα διεθνή πρωτόκολλα πρόληψης μετάδοσης και διαχείρισης ενάντια στον ιό SARS-CoV-2. Για να μάθετε περισσότερα, πατήστε εδώ.

Η 17η Σεπτεμβρίου θεσπίστηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών από την Παγκόσμια Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον Μάιο του 2019 και εορτάζεται κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών υποστηρίζεται, επίσης, από μια σειρά ετήσιων παγκόσμιων συνόδων κορυφής σε υπουργικό επίπεδο για την ασφάλεια των ασθενών, αρχής γενομένης το 2016, στο Λονδίνο.

 

Οι γενικοί στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών είναι

  • η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και η ενίσχυση της παγκόσμιας συνείδησης και κατανόησης αναφορικά με τη σπουδαιότητα και τις διαστάσεις της ασφάλειας των ασθενών,
  • η αύξηση της ενημερωμένης συμμετοχής του πολίτη στις δράσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη και
  • η προώθηση παγκόσμιων δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Ασφάλεια ασθενών

Η ασφάλεια των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επιπέδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για τη νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρες του ΟΟΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών από το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης της ασφάλειας των ασθενών καθώς και από την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο ενδονοσοκομειακό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών.

 

Πανδημία COVID-19 και ασφάλεια των ασθενών

Η πανδημία COVID-19 θεωρείται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων και απειλών που αντιμετωπίζει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανθρωπότητα, ενώ, παράλληλα, η υγειονομική περίθαλψη ζει τη μεγαλύτερη κρίση της αναφορικά με την ασφάλεια, ασθενών και υγειονομικού προσωπικού. Η πανδημία εξακολουθεί να ασκεί μια άνευ προηγουμένου πίεση στα συστήματα υγείας. Το ανθρώπινο δυναμικό του τομέα υγείας παραμένει και ο κρίσιμος συντελεστής για την επιτυχημένη αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας, καθώς, και για την παροχή εγγυημένης, ασφαλούς περίθαλψης στους ασθενείς.