Διάρκεια: 2 ημέρα – 8 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να εξοικειώσει τον συμμετέχοντα με το πλούσιο θεωρητικό υπόβαθρο της συμβουλευτικής αλλά και παράλληλα να τον εξασκήσει στις δεξιότητες και τις πρακτικές τεχνικές που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστεί η συμβουλευτική σε άτομα που είναι ασθενείς.

Βασισμένο στις προδιαγραφές των σχετικών δομών και στις επιταγές της σύγχρονης επιστημονικής πραγματικότητας, δίνει έμφαση στις εξής παραμέτρους:

 • Επίπεδα δράσης του συμβούλου
 • Πρακτικές και στάσεις των συμβούλων κατά τη συμβουλευτική διαδικασία
 • Γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το σύμβουλο
 • Οι στόχοι της συμβουλευτικής παρέμβασης
 • Άξονες δράσης
 • Τα στάδια της συμβουλευτικής επαφής
 • Χρήσιμες τεχνικές κατά τη συμβουλευτική παρέμβαση

 

Περιεχόμενο Μαθήματος – Προγράμματος ανά ενότητα

1η ενότητα: Εισαγωγή στη Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρία της Συμβουλευτικής

Στην υποενότητα αυτή ορίζονται οι έννοιες της Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, παρατίθενται οι διάφορες θεωρίες συμβουλευτικής, τονίζεται ο ρόλος της συμβουλευτικής σχέσης και η έννοια της ενσυναίσθησης και τέλος αναφέρονται οι εφαρμογές και τα είδη της συμβουλευτικής και η σχέση της με τη θεραπευτική διαδικασία

 

2η ενότητα: Μεθοδολογία εφαρμογής της Συμβουλευτικής

Στην υποενότητα αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία της συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα μέσα και τη διαδικασία που ακολουθούνται από τους φορείς ή τους λειτουργούς που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

 

3η ενότητα: Συμβουλευτική και ασθενείς

Στην εν λόγω υποενότητα παρουσιάζεται υλικό σχετικά με την εφαρμογή συμβουλευτικής και επικοινωνίας με τους ασθενείς.

 

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
 • Ψυχολόγοι
 • Κοινωνικοί λειτουργοί