Το σεμινάριο αυτό περιγράφει τη μεθοδολογία της εξατομικευμένης εκτίμησης κινδύνου για τον ασθενή που οφείλουν να διεξάγουν οι νοσηλευτές με σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών πλάνων νοσηλευτικής φροντίδας. Στο πλαίσιο του εντοπισμού των ατομικών κινδύνων περιλαμβάνονται οι παράγοντες που απειλούν τη φυσική ακεραιότητα του ασθενή (πτώσεις, έλκη κατάκλισης, δυσφαγία κ.λπ.) ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των ατομικών παραμέτρων, των θεραπευτικών παρεμβάσεων και των περιβαλλοντικών συνθηκών που μπορούν δυνητικά να θέσουν σε κίνδυνο την κατάσταση υγείας του. Συζητούνται επίσης σοβαρές και περισσότερο περίπλοκες καταστάσεις, όπως η DVT και η PE.

Απευθύνεται σε Νοσηλευτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.