Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια θάνατοι οφείλονται σε πρακτικές μη ασφαλούς φροντίδας, ενώ ταυτόχρονα, η συνολική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας, διεθνώς, εξαιτίας της πρόκλησης βλάβης στους ασθενείς, υπολογίζεται σε 6 εκατομμύρια DALYs (Disability Adjusted Life Years).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) διαμόρφωσε ένα Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια Των Ασθενών σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους. Στις 4 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση του εγκεκριμένου Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια των Ασθενών (Global Patient Safety Action Plan- GPSA) καθώς και των παραμέτρων ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από τα Εθνικά Συστήματα Υγείας. Όλες οι χώρες ανά την υφήλιο, ανεξαίρετως, καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμοσουν στοχευμένες εθνικές πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα και θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των υπηρεσιών υγείας.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας, μέλος του Global Patient Safety Network (GPSN) του Π.Ο.Υ. συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το GPSA και την διαδικτυακή παρουσίαση, μπορείτε να βρείτε εδώ.