Η Άννα Τσεκούρα είναι ειδική εμπειρογνώμων σε θέματα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Τομέα Υγείας και Πολιτικής Προστασίας. Είναι αριστούχος απόφοιτη του τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (2000), αριστούχος απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με εξειδίκευση στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (2003) και κάτοχος  μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης  (MSc) στην Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018).

Είναι Διοικητικό Στέλεχος στο Υπουργείο Υγείας με πολυετή εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση  στον τομέα της Υγειονομικής Ασφάλειας καθώς έχει εργαστεί για πάνω από 15 χρόνια στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας και στον τομέα προστασίας της Δημόσιας Υγείας με ουσιαστική εμπλοκή στην διαχείριση κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμμετέχοντας στις ειδικές ομάδες επιχειρησιακού σχεδιασμού, κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων, ετοιμότητας και  ανταπόκρισης (ενδεικτικά: υγειονομική κάλυψη Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», αεροπορικό ατύχημα «HELIOS», Δασικές Πυρκαγιές Νομού Ηλείας, εκκένωση Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» Πάτρας, γρίπη των πτηνών (H5N1), πανδημία γρίπης  (H1N1), επανεμφάνιση κρουσμάτων ελονοσίας και ιού  Δυτικού Νείλου, κρίση του ιού Ebola, σεισμός  Κεφαλονιάς κ.α.) αλλά και ως  Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος για την προώθηση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας  με Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς  Φορείς και Οργανισμούς (ενδεικτικά: WHO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Health Security Committee,ECDC, ΙΟΜ, Οργανισμός ΟΣΕΠ (BSEC) , ΓΓΠΠ, ΠΣ, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ κλπ). 

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων ενταγμένη στο  Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ και στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΠΑ ,ενώ  έχει αποτελέσει μεταξύ άλλων:

  • Επιστημονικά Υπεύθυνη και Εκπαιδεύτρια των Ειδικών Προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας για την Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας που υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2016-17)
  • Διδακτικό Προσωπικό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2016)
  • Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (22η Εκπαιδευτική Σειρά, 2015-16)
  • Εκπαιδεύτρια των Ειδικών Προγραμμάτων Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης Στελεχών στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) – Υπουργείο Υγείας (2012-2015)

Έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση από αναγνωρισμένους εθνικούς, ευρωπαϊκούς  και διεθνείς φορείς σε θέματα πολιτικής προστασίας, διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας,  προστασίας κρίσιμων υποδομών, επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων και έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση  επιχειρησιακών εκπαιδεύσεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχοντας σε πληθώρα ασκήσεων προσομοίωσης ετοιμότητας και ανταπόκρισης είτε ως Ασκούμενο Επιτελείο είτε στην Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης είτε ως Επικεφαλής Συντονίστρια (ενδεικτικά: Quicksilver Plus, Quicksilver, Άσκηση Μείζονος Ατυχήματος Ι &  ΙΙ,  Χαρίλαος Τρικούπης, Ατύχημα Αεροσκάφους εντός Αερολιμένα, Πυθαγόρας, Nautilus, Αχίλλειος Πτέρνα κλπ).  

Από το 2018 είναι Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με εξειδίκευση σε θέματα Υγειονομικής Ασφαλείας και  Διαχείρισης Κρίσεων Τομέα Υγείας και από τον Ιούνιο του 2020 έχει γίνει δεκτή στο WHO EOC- NET (World Health Organization Emergency Operations Centers Network) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπό την ιδιότητα Individual Expert Membership.