Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Aσφαλής διαχείριση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς